Url encoder online לאקסל

לפעמים אנו מעוניינים לתרגם כתובת של אתר שמגיע אלינו בסגנון הזה: “%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99”
ייצרנו כלי שמתרגם דו כיווני והתוצאה מוצגת בטבלה שאפשר ישר להעתיק אותה לאקסל.

ניתן להזין רשימה של כתובות, כל כתובת בשורה. (אפשר להעתיק את הרשימה מקובץ אקסל).