הורדת prefix מכותרת ארכיון

קוד קצרצר שמוריד מהכותרות של עמודי ארכיון את ה – prefix.
לדוגמה
“קטגוריה: מאמרים מקצועיים” יהפוך ל “מאמרים מקצועיים”.

בתבניות מסויימות קוד זה לא ישפיע.

// remove prefix from archive title
function lenix_remove_prefix_archive_title( $title ) {
	$qo = get_queried_object();

	if( isset($qo->label) ){
		return $qo->label;
	} else if( isset($qo->name) ) {
		return $qo->name;
	} else {
		return $title;
	}
}
add_filter( 'get_the_archive_title', 'lenix_remove_prefix_archive_title' );