הסרת תגובות באופן גורף

ברוב האתרים אנחנו לא נעוניינים באפשרות לתת לקוראים להגיב.
הדרך ה”וורדפרסאית” לא כלכך נוחה ולא תמיד עובדת, אז אנחנו מצרפים פה מספר פונקציות מעניינות שמסירות את התגובות באופן גורף מהאתר.

מוזמנים להשתמש ולהפיץ.

// Disable support for comments and trackbacks in post types
function lenix_disable_comments_post_types_support() {
	$post_types = get_post_types();
	foreach ($post_types as $post_type) {
		if(post_type_supports($post_type, 'comments')) {
			remove_post_type_support($post_type, 'comments');
			remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
		}
	}
}
add_action('admin_init', 'lenix_disable_comments_post_types_support');

// Close comments on the front-end
function lenix_disable_comments_status() {
	return false;
}
add_filter('comments_open', 'lenix_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'lenix_disable_comments_status', 20, 2);

// Hide existing comments
function lenix_disable_comments_hide_existing_comments($comments) {
	$comments = array();
	return $comments;
}
add_filter('comments_array', 'lenix_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);

// Remove comments page in menu
function lenix_disable_comments_admin_menu() {
	remove_menu_page('edit-comments.php');
}
add_action('admin_menu', 'lenix_disable_comments_admin_menu');

// Redirect any user trying to access comments page
function lenix_disable_comments_admin_menu_redirect() {
	global $pagenow;
	if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
		wp_redirect(admin_url()); exit;
	}
}
add_action('admin_init', 'lenix_disable_comments_admin_menu_redirect');

// Remove comments metabox from dashboard
function lenix_disable_comments_dashboard() {
	remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}
add_action('admin_init', 'lenix_disable_comments_dashboard');

// Remove comments links from admin bar
function lenix_disable_comments_admin_bar() {
	if (is_admin_bar_showing()) {
		remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
	}
}
add_action('init', 'lenix_disable_comments_admin_bar');